Nova knjiga Sprava in demokracija

Knjiga predstavlja 30. letno zavzemanje društva Združeni ob Lipi sprave za demokratizacijo Slovenije s poudarkom vzpostavljanja enakopravnih pogojev za prizadete žrtve bivšega režima. Gre za konkretne pobude za zakonske, administrativne in simbolne korake poprave krivic iz polpreteklosti . Lipo sprave na ljubljanskih Žalah so kot simbol drugačnega razumevanja slovenske preteklosti v prvih letih demokratizacije večkrat poškodovali. Po tridesetih letih s svojo navzočnostjo še vedno kljubuje prikritemu sovraštvu, ki vendar popušča. Osvobajanje od bremen preteklosti poteka postopoma in počasi, a tega procesa ni mogoče zaustaviti. Božji mlini meljejo počasi, vendar vztrajno in temeljito.

Avtorji so vodilni člani društva, pokojni predsednik interniranec v Dachau, partizan, odvetnik Stanislav Klep, sedanji predsednik zaslužni prof. dr. Janez Juhant, vidni član nekdanji kranjski župan Vitomir Gros, tajnik društva mag Stane Okoliš in drugi.

 

Naslednji prispevek
Žalna slovesnost na Žalah ob Lipi sprave