Besedilo deklaracije

Sprejem deklaracije v Državnem zboru je temeljni cilj delovanja društva in vsebuje korake, kako naj se v Sloveniji doseže sprava, ki pomeni tudi enakopravnost vseh državljanov in tako polno uveljavitev demokracije in prenehanje kakršnokoli izključevaj zaradi idejnih, verskih, političnih socialnih ali kakih drugih razlik.

Zakaj je potrebna?

Deklaracija dobi svojo polno veljavo šele, ko jo bo sprejel Državni zbor, saj bo z njo uzakonil demokracijo in enakopravnost vseh.

Deklaracija opisuje, kako se je začela revolucija, opredeli krivdo zanjo ter posledično krivdo vseh vpletenih v revoluciji na obeh straneh.

Prvi korak na poti k spravi je politična in sodna obsodba totalitarnega režima in vseh, ki so v boju zanj ali proti njemu kršili načela človečanskih pravic in pravnih uredb, ki veljajo tudi v vojni. Na to opredelitev opozarja tudi vloga društva za Urad Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi. Do sprave je treba priti tudi po sodni poti. Ni njen namen koga kaznovati, pač pa priznati polno zgodovinsko resnico in omogočiti enakopravnost vseh v demokratični Sloveniji.

Vaše mnenje

This field is for validation purposes and should be left unchanged.