Program

Program društva je vsebovan v Statutu in v Deklaraciji o narodni sprave. Cilji društva so doseči v Sloveniji spravo in utrjevati demokracijo, ki vključuje enakopravnost vseh njenih pripadnikov – tudi mrtvih umorjenih- in gojenje kulture, po kateri bo mogoča enakopravna obravnava pred zakonom za vse. Pomembno je prizadevanje, da pristojni državni organi uredijo in priznajo pogoje za časten pokop žrtev bivšega režima in spodbujajo ureditev vseh morišč/grobišč izvensodno pobitih naprstnikov bivše totalitarne oblasti.

Društvo je dalo tudi pobude o srečanjih za časten pokop žrtev, za predstavitev in označbo morišč, daje pobue pobuda za rehabilitacijo. V letu 2019 smo sodelovali na konferenci ZN za člvoekove pravice in predstavili skupaj s društvom Nova slvoenska zaveza in Komisijo pravičnost in mir pri SŠK zahtevo za skladno s Človekovimi pravicami tudi vsem pomorjenim zagotovimo časten pokop.

Začetki

Civilno združenje oziroma Društvo združeni ob Lipi sprave je nastalo na pobudo interniranca v Auschwitzu, pravnika in partizana Stanislava Klepa (1921–2012) ter še nekaterih drugih na partizanski in številnih na protipartizanski oziroma na strani novih demokratičnih sil ob spremembah družbenega sistema v Sloveniji tj. ob razpadu totalitarnega režima.

Največji odmev je društveno delovanje še pred formalno osamosvojitvijo doseglo v svojem začetku, tj. ob povabilu na spravno slovesnost na praznik Vseh svetnikov 1. novembra leta 1988. Takrat smo se lahko prvič javno »spomnili na največjo nesrečo v zgodovini našega naroda več kot desettisočev, ki jih je tedanja oblast hotela izbrisati iz spomina«.

Sprava

Društvo si prizadeva za narodno spravo, z revolucijo razklanega slovenskega naroda. Sprava je temeljenja potreba vsakega človeškega bitja, spravljene družine, narodi lahko živijo polno osebno in družbeno življenje. Simbol sprave je lipa kot naše nacionalno drevo, ki spremlja hotenja in upanja Slovencev skozi zgodovino.

Rehabilitacija

Številni so bili zaradi bivšega totalitarnega režima življenjsko ogroženi in prikrajšani, saj je ta povzročil vsestranske žrtve: številne je pomoril, večino izvensodno, izgnal je iz domovine domnevne nasprotnike vladajočih in zatiral drugače misleče. Društvo si prizadeva za njihovo človeško politično in pravno rehabilitacijo, kar pomeni za njihov enakopravni vstop v družbeni prostor.

Dostojanstvo

Uresničevanje sprave pomeni uveljavljanje polne demokracije v Sloveniji. Enakopravnost v družbi pa zagotavljamo, s tem pa spoštujemo dostojanstvo vsakega človeka, nikogar ne zapostavljamo ter da imajo vsi možnost enakosti pred zakoni. Ustava in zakoni to sicer zagotavljajo, a treba je, da družbeno-politična praksa in zavest vseh državljanov to potrjuje.

Vodstvo

Statut društva

Statut predvideva glavne društvene dejavnosti in naloge, za katere se Društvo Združeni ob Lipi s svojim delovanjem zavzema.

Društvo v javnem interesu

Društvo ima status delovanja v javnem interesu.
Vabimo vas, da društvu naklonite del dohodnine.

Se želite včlaniti?

Kliknite na gumb, kjer lahko natisnite prijavnico, jo izpolnete in jo pošljete na naš naslov.

"*" indicates required fields

Pristopnica

Pristopam k Društvu Združeni ob Lipi sprave in s tem sprejemam program društva ter njegov statut.

Društvo pooblaščam, da moje osebne podatke uporablja v skladu s veljavnimi predpisi samo za interno uporabo v korist društva.

DD dot MM dot YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vas zanima več?

  • Vabimo vse, ki delijo z nami te ideje in podpirajo demokratizacijo naše družbe, da se nam pridružijo. Vabilo pomeni, da se vsak nov član pridrušuje našim prizadevanjem ter podpira demokratizacijo in popravo krivic iz polpreteklosti.
  • Sprava je dolgotrajen in zahteven proces, ki je mogoče le ob prisebnem dialogu o vseh vprašanjih osebne in družbene preteklosti ter ob zagotavljanju demokratičnih pogojev, ki omogočajo enakopraven dostop vsem v javnih ustanovah države.